Scholen zijn nodig om de maatschappij te herinneren aan haar vormende functie. Zij vormen de brug tussen de leefwereld van jongeren en concrete maatschappelijke levenscontexten, zoals arbeid, gezin, ontspanning, enzovoort. “De school staat niet alleen”, ze is geen denkbeeldig eiland in een denkbeeldige zee van betekenissen” (Bert Roebben, Scholen voor het leven)

Leerlingen brengen een groot deel van hun tijd door op school. Maar de school is maar een deeltje van hun leven. Zij wonen in een bepaalde buurt, hebben er sociale contacten met alle leeftijden, zij zijn lid van een sportclub, zij hebben vrienden over de hele wereld, via de moderne communicatiemiddelen. De wereld buiten de school is dikwijls zoveel spannender, boeiender, flitsender. En toch kunnen zij niet zonder de school: het is een belangrijke ruimte waar ze met verschillen leren omgaan. Een school is een ontmoetingsplaats waar mensen elkaar bewust en onbewust tegen het lijf lopen: directie, leerkrachten, leerlingen, ouders, CLB-medewerkers, onderhoudspersoneel, buurtbewoners, leden van de scholengemeenschap, externe partners zoals stagegevers, culturele en sportieve organisaties …

De samenwerking met alle genoemde partners is essentieel. Van directie en leerkrachten verwachten we opleiding- en opvoedingsinitiatieven. Die verlopen het best in een aangename leefomgeving, die dankzij het onderhoudspersoneel tot stand komt. De CLB-medewerkers geven ondersteuning en raad aan de school, de leerlingen en de ouders.
De leden van de scholengemeenschap zorgen voor goede afspraken om het onderwijsaanbod zinvol te maken. De stagegevers geven aan de leerlingen de kans hun kennis in de praktijk toe te passen, en vele organisaties bieden hun diensten aan voor vakoverschrijdende initiatieven.

De belangrijkste partners in het onderwijsproces zijn echter de ouders. Hun overtuigde keuze voor onze school houdt ook een engagement in: het engagement dat zij de emotionele en verstandelijke evolutie van hun kind mee op de voet volgen. Daarom vragen wij dat zij wekelijks de schoolagenda van hun zoon of dochter nakijken, dat zij contact nemen met de school bij afwezigheden en ook dat zij naar de school komen op geplande oudercontacten.