Goed voor onze leerlingen zorgen is een taak voor het hele schoolteam en het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). In onze school is elke leraar in de eerste plaats een leerlingenbegeleider.

De klassenleraar is een vertrouwenspersoon die

  • naar de leerlingen luistert en hen ondersteunt
  • hen ook op de vingers kan tikken als de regels overtreden worden
  • conflicten bespreekbaar maakt en naar oplossingen helpt zoeken

Hij zit de klassenraad voor en heeft dus een goed beeld van de sterke en zwakke punten van alle leerlingen van de klas. De ouders halen op het oudercontact het rapport op bij de klassenleraar.

Soms is een probleem zo ingewikkeld dat de klassenleraars het niet zelf kunnen oplossen.
Voor de verdere opvolging hebben we daarom ook een team van leerlingenbegeleiders.

  • De leerlingenbegeleiders bieden ondersteuning via gesprekken en duidelijke afspraken 
  • Het team leerlingenbegeleiding vergadert elke week en volgt signalen op 
  • Het team zoekt naar oplossingen
  • Het team bestaat uit de pedagogische directie, de leerlingenbegeleiders en de medewerksters van het centrum voor leerlingenbegeleiding.